CQAF Online start met 20 pilot projecten

Het ontwikkelde Europese kwaliteitszorgmodel voor beroepsonderwijs en training, CQAF (A)VET, krijgt een online variant om het gebruik van zelfevaluatie verder te kunnen faciliteren.

Na een periode van voorbereiding is er begin maart een start gemaakt met een 20-tal trainingsinstituten uit het Zweedse volwassenenonderwijs. De instituten maken een zelfevaluatie op basis van het model, schrijven een verbeterplan, en evalueren het effect van genomen maatregelen. De feedback uit deze tests wordt gebruikt voor het ontwikkelen van het online model en de verdere validering van het CQAF (A)VET model. De adviescommissie volwassenenonderwijs (YH), Folkuniversitetet en Revalentio vormen samen de voornaamste trekkers van dit project en de ontwikkeling van het online model. In het project wordt verder samengewerkt met Documenta (Spanje), Dimitra (Griekenland), en MMC (Cyprus) om ervoor te zorgen dat ontwikkelde materiaal bruikbaar is binnen de verschillende nationale contexten van lidstaten.