ESEDA bijeenkomst in Rusland

Begin mei vindt de eerste ESEDA werkbijeenkomst plaats met vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen uit de Baltische staten, Zweden en Rusland. Tijdens deze bijeenkomst worden de doelstellingen en activitteiten van ESEDA vastgesteld en de convenanten voor samenwerking opgesteld.