IGMA II kick off

De succesvolle participatiepilots in het noorden van Zweden over de door Revalento ontwikkelde begeleidingsmethodiek zijn mede aanleiding geweest voor de Europese Commissie om steun te geven aan een follow-up. De follow-up, IGMA 2, is in februari 2014 gestart. Het project wil de verworven ervaringen en expertise gebruiken voor het maken van een beroepsprofiel en een bijhorend trainingsprogramma voor professionals die met methodiek aan de slag willen gaan en die hun eigen professionaliteit willen doorontwikkelen. Ook wordt er nu software ontwikkeld om professionals te ondersteunen bij het managen van werklast. Folkuniversitetet Upssala en Revalento zijn verantwoordelijk voor het ontwerpen van het profiel, het opleidingsprogramma en het verzorgen van een train de trainer cursus, zodat partners de opleiding in hun eigen land kunnen aanbieden. Revalento zal daarbij nauw samenwerken met Saxion Hogescholen. In Nederland verzorgt Saxion Hogescholen sinds jaar en dag al nascholingscursussen voor job coaches en klantmanagers, cursussen waar de principes van de IGMA-methodiek in zijn verwerkt. Een van de doelstellingen van de beide partners is om na afloop van het project samen met Saxion Hogescholen nascholingscursussen te gaan aanbieden zowel in Zweden als in Nederland. Ook zal bekeken worden op welke wijze eventuele pilots in de andere partnerlanden ondersteunt kunnen gaan worden vanuit het project. Vanuit Noorwegen bestaat daar nu al veel belangstelling voor.
Voor meer informatie over het project zie: www.igmaII.eu.
Partners in the IGMA II project zijn: Bekir Gokdag Anadolu Lisesi (Turkije) Dimitra (Griekenland), European Centre for Women and Technology (Noorwegen), Folkuniversitetet Sweden (Zweden, project coordinator) and Revalento (Nederland). Saxion Hogescholen zijn in dit project een zogenaamde associated partner.