Nieuwe ESEDA Bijeenkomst in St Petersburg

Na de succesvolle startbijeenkomst van ESEDA in mei jongstleden wordt op 20 en 21 september in St. Petersburg een nieuwe conferentie belegd. Vertegenwoordigers van meer dan 200 Universiteiten en Hogescholen uit Belarus, Cyprus Griekenland, Nederland, Spanje, Oekraïne, Russische Federatie en Zweden zullen daar aanwezig zijn en samen een activiteitenplan opstellen voor 2012 rond kwaliteit, onderlinge uitwisseling en samenwerking.

Tijdens deze bijeenkomst worden de belangrijkste bestuurstaken verdeeld. Tevens worden afspraken gemaakt voor het uitzetten van Tempus en Interreg aanvragen voor een gedeeltelijke financiering van het activiteitenplan.