Presentatie online tool op slotconferentie

Op 26 september jongstleden heeft in Västeras in Zweden de afsluitende conferentie plaatsgevonden van het Europese project "CQAF Vet Online model". Aan de conferentie hebben ruim 140 deelnemers uit meer dan 25 landen meegedaan, variërend van leerkrachten en onderwijsmanagers tot en met beleidsmakers op landelijk en Europees niveau. Vanuit Nederland was er een delegatie afkomstig van IVA Onderwijs, de KPC groep en Revalento. Deelnemers wisselden van gedachten over afstand die lijkt te zijn ontstaan tussen leerkrachten en managers als het gaat om kwaliteitsbeleid en hoe deze mogelijke kloof weer gedicht zou kunnen worden. Het Online model werd gepresenteerd als een middel dat kan bijdragen om weer een gezamenlijke focus te krijgen van manager en leerkrachten op goed beroepsonderwijs. Meer informatie over het online model is te vinden op: www.cqafonline.eu. Van de conferentie is een video-compilatie gemaakt die te vinden is onder: http://www.youtube.com/watch?v=P77akoCT5Ys&feature=youtu.be