DLM: Performance management van netwerken in de UK

Performance management en ontwikkelcycli zijn door Revalento succesvol geïmplementeerd in het Verenigd Koninkrijk bij de start van een nieuw nationaal programma dat zich richt op voortijdig schoolverlaters. Meer dan 30 verschillende opleidingsinstituten, beroepskeuzebureaus en betrokken overheidsinstellingen zijn samen getraind en gecoacht in het ontwikkelen van een gezamenlijke visie, het benoemen van succescriteria en het inrichten van het werkproces om deze jongeren beter te kunnen helpen. Gelijksoortige projecten zijn opgezet voor asielzoekers en vluchtelingenwerk, en voor de Reclassering. Het model en de aanpak zijn bekend onder de naam DLM (Distance to the Labour Market). Revalento biedt ondersteuning aan voor het invoeren van deze aanpak samen met Saxion Hogeschool Deventer.